what going on?

Akagi 1x10

Prediction of a Counterattack

Dec. 07, 2005

Akagi season 1